فرصت شغلی

فرصت شغلی شرکت ادیبشرکت فنی مهندسی ادیب، به دنبال استخدام نیروهای حرفه ای، با انگیزه، پرتلاش و جویای کسب تجربیات حرفه ای میباشد.

برای ما صرفا مدرک دانشگاهی شما مهم نیست ولی میزان توانایی، مهارت و تجربه شما بسیار مهم است ما از کارشناسان پویا، فعال و خلاق دعوت به همکاری میکنیم.