برای اطلاع از تعرفه پشتیبانی شبکه مجموعه خود تنها کافی است تعداد تجهیزات خود را درفرم زیر برای ما ارسال فرمایید و همکاران ما در اسرع وقت استعلام قیمت را برای شما ارسال خواهند کرد .

سامانه استعلام قیمت بر اساس تعداد کامپیوتر ، تعداد سرور های نرم افزاری و تعداد روز مراجعه کارشناس طی یک ماه محاسبه می گردد .

تعرفه قیمت پشتیبانی

مشخصات فردی
مشخصات مورد نیاز برای راه اندازی