دزدگیر

سیستم دزدگیر اماکن یکی از قسمت های مهم سیستم های نظارتی – امنیتی – حفاظتی است. همان گونه که از نام آن مشخص است، ساختار و تکنولوژی این سیستم به صورتی است که سرقت یا دزدی را تشخیص داده و آن را به صورت آژیر و یا موارد دیگر به مخاطبین خود اعلام می نماید. به همین علت با نام های دیگری نیز شناخته میشود.

سیستم دزدگیر اماکن که آن را اعلام سرقت نیز می نامیم جهت اعلام سرقت در اماکن مسکونی – تجاری – اداری و صنعتی به کار میرود. استفاده از سیستم اعلام سرقت اماکن دارای مزایای فراوانی است که به طور اختصار به آن می پردازیم.

مزایای استفاده از سیستم دزدگیر اماکن

مسدود کننده راه های سرقت : با استفاده از انواع سنسور های تشخیص باز شدن درب – تشخیص ضربه تمامی راه های سارق مسدود میشود و در صورت راه یافتن سارق به داخل، سنسور تشخیص حرکت، آخرین فرصت را نیز از سارق میگیرد و سرقت را اعلام می نماید.

اعلام سرقت فراگیر : به وسیله آژیر یا فلاشر های نوری، وقوع سرقت به طور عمومی اعلام میشود و حتی اعلام سرقت به صورت تلفنی به اشخاص لازم و یا پلیس اطلاع داده میشود تا سریعا خود را به محل برسانند.

سیستم اعلام حریق : با وجود قابلیت استفاده از سنسور های دود در سیستم اعلام سرقت می توان قبل از گسترش حریق آن را کنترل نمود.

سیستم دینگ دانگ : در اماکن تجاری در صورت سرگرم بودن صاحبان مغازه، سیستم دینگ دانگ به وسیله صدای خود ورود شخص را اعلام می نماید و بدین وسیله سیستم امنیتی و حفاظتی در سیستم اعلام سرقت عملکرد خود را نشان می دهد. آنچه که در بالا بدان اشاره شد توضیحی بسیار مختصر و کوتاه با زبان فوق العاده ساده از سیستم اعلام سرقت و متداول ترین موارد استفاده از آنها بود توجه نمایید که این سیستم ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و آنچه که به زبان ساده بیان گردید فقط بیان مفهومی و مدل سازی شده از این سیستم ها  می باشد اما به هر حال شما هرگز نمی توانید سیستم اعلام سرقت را جدا از جنبه های امنیتی اماکن در نظر بگیرید.