شرکت ادیب گستر عصر نوین مفتخر است که در سال 1394 با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به شماره قرارداد 250/11698 در حوزه پیکربندی دستگاه های کلاینت در مناطق و سازمان های شهرداری تهران همکاری داشته باشد. این پروژه طبق قرارداد 6 ماه زمان برد و با موفقیت تحویل کارفرما گردید.

آدرس سایت و شماره تماس: