همکاری با شرکت ادیب گستر عصر نوین

شرکت فنی مهندسی ادیب، به دنبال استخدام نیروهای حرفه ای، با انگیزه، پرتلاش و جویای کسب تجربیات حرفه ای میباشد.

برای ما صرفا مدرک دانشگاهی شما مهم نیست ولی میزان توانایی، مهارت و تجربه شما بسیار مهم است ما از کارشناسان پویا، فعال و خلاق دعوت به همکاری میکنیم.

از متخصصین در زمینه های Help Desk و پشتیبان شبکه و Network Administrator دعوت به عمل میاید تا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند

مشخصات فردی