مشخصات فردی
موارد زیر را در خصوص ارائه خدمات پشتیبانی توسط کارشناسان شرکت ادیب گستر عصر نوین چگونه ارزیابی میکنید ؟

شرکت ادیب گستر عصر نوین در نظر دارد با استفاده از نظرات کاربران و مشتریان خود در امر پشتیبانی و خدمات دهی در این امور کیفیت بیشتری ارائه دهد لذا سپاس گذاریم تا در این نظر سنجی همکاری کنید

نظرسنجی