مقالات

ژانویه 1, 2019

شبکه‌ متمرکز و غیرمتمرکز

شبکه‌ی غیرمتمرکز چیست؟ در اصطلاحات کامپیوتری، یک معماری شبکه غیرمتمرکز بار کاری موجود  بین سیستم‌های مختلف را توزیع می نماید. این نوع شبکه به دلیل پیشرفت‌های […]